Harbiye Askeri Müzesi: Pek Bilinmeyen Ancak Binlerce Yılı Barındıran Yer

Harbiye Askeri Müzesi: Pek Bilinmeyen Ancak Binlerce Yılı Barındıran Yer

Müzenin ana girişinden girdikten sonra oldukça güzel bir bahçeden sağ taraftaki binaya giriş yapıp biletlerinizi aldıktan sonra gezintiye başlanıyor. Genel müzeye ek, Sakarya Zaferi’nin 100. Yılı’na özel, Sakarya Savaşı’nı inceleyebildiğiniz, temel hatlarıyla görebildiğiniz bir ek bölüm bulunmakta.

Haydi Göbek Atmaya – Oryantal Dansın Kökeni

Haydi Göbek Atmaya – Oryantal Dansın Kökeni

Oryantal Dans (Arapça: قص شرقي‎ر, 'raqs şarkî, yani "doğu dansı"), kökenini Mısır'dan alan antik bir danstır.[1] İngilizce "belly dance", Fransızca "danse du ventre" adından çeviridir. İngilizce olarak ilk tanımın 1893 yılında Ortadoğulu dansçıların Paris'te gerçekleştirdiği bir etkinlikten söz ederken kullanıldığı bilinir. Temel olarak kalça ve gövde hareketlerine dayanır. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklı şekillerde uygulanır. [...]

Beden ve Giysi – Çıplaklık Neden Eksikliktir?

Beden ve Giysi – Çıplaklık Neden Eksikliktir?

Giysi her zaman bireyler arası iletişimde rol oynar. Aslında giysi ve beden birbirini karşılıklı destekler ve eşlik eder. Giysi, beden var olduğu için ve beden de giysi var olduğu için vardır (bir bedenin toplumda var olabilmesi için giyinik olması gerekir). Bu nedenle insan bedenine yalnızca “beden” değil, beden-giysi melezi diyoruz. Seri üretimle birlikte artık beden [...]

Paris, Londra, Milano – Dünyanın Moda Kentleri

Paris, Londra, Milano – Dünyanın Moda Kentleri

Moda, endüstriyel sektörler arasında en küreselleşmiş işlerden biridir. Karar verme pozisyonlarının çoğu, batılı veya batılılaşmış dünyada yer alan ve "moda şehirleri" olarak adlandırılan bir avuç şehirde yoğunlaşmıştır. Bunlar batıdan doğuya doğru New York, Londra, Paris, Milano ve bazen de Tokyo (ve Şangay) olarak düşünülür. Ancak moda şehirleri birbirine eşdeğer değildir. İşin ilginç yanı, bu şehirlerin [...]

Giyimin Kültürel Referansı – Modanın Ünlü Detayları ve Kökenleri

Giyimin Kültürel Referansı – Modanın Ünlü Detayları ve Kökenleri

Giyimin tarihi insanlık kadar eskidir. Günümüzdeki giyim ise modayla iç içedir. Gelişen tekstil teknolojileri ve sosyal bakış açıları yeniliklere kapı aralasa da çoğu kişi hala eski geleneklere ve kültürel referanslara önem vermekte ve çekici bulmaktadır. Kültürel referans, genellikle bir ülke ya da sosyal grubun kültüründen gelmeyi açıklayan bir terimdir. Yıllar önce gerçekleşmiş bir şey olabileceği [...]

Saklı Kalmış Güneşler – Buenos Aires ve Colonia del Sacramento

Saklı Kalmış Güneşler – Buenos Aires ve Colonia del Sacramento

Dünya gezegeninin yüz ölçümü bazında en büyük sekizinci ülkesi olan Arjantin'in toprakları, etkileyici derecede çeşitlilik içerir. Kuzeybatısında And Dağları, güneyinde Patagonya Platosu, her yere dağılmış ovalar, çöller, tundralar, ormanlar, akarsular, buzullarla birlikte binlerce kilometrelik bir sahil şeridi bulunur. Antarktika'nın kendine yakın olan kısmındaki topraklara da taliptir ve uluslararası kamuoyunda bunun mücadelesini vermektedir. Aslına bakılırsa, Antarktika'nın [...]

Bir Şey Yokken – Altay Yaratılış Destanı

Bir Şey Yokken – Altay Yaratılış Destanı

"Dünya bir deniz idi, ne gök vardı, ne bir yer,Uçsuz, bucaksız, sonsuz, sular içreydi her yeriTanrı Ülgen uçuyor, yoktu bir yer konacak,Uçuyor, arıyordu, katı bir yer, bir bucak."Verbitskiy’ in Derlediği Altay Yaratılış Destanı Yaradılış Destanı, Türkler tarafından kabul edilmiş eski ve yeni dinlerin, özellikle de Şamanizmin izlerini taşır. Şamanizm, başta Türkler ve Moğollar olmak üzere, [...]

Hepimiz Çıplak Doğduk – Gerisi ise Drag!

Hepimiz Çıplak Doğduk – Gerisi ise Drag!

Drag'ın tiyatrodan başlayan muhteşem tarihi İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Shakespeare'in İngiltere'sinde 17. yüzyılda kadınların kendini toplum önünde göstermesi hoş karşılanmazdı. Yani kadın rolleri de kılık değiştirmiş erkekler tarafından canlandırılırdı. Bu roller düşünülenin aksine eğlence amaçlı değildi, zira tiyatro, kesin olarak kiliseye bağlıydı. Bu aktörler buna rağmen drag kültürünün ilk temsilcileri kabul edilirler.[1] "Drag" sözcüğü İngilizce'de sürüklenmekle [...]

Veba Zamanlarında Aşk – Venedik Karnavalı’nın Bin Yüzü

Veba Zamanlarında Aşk – Venedik Karnavalı’nın Bin Yüzü

İtalya'nın dünyaca ünlü festivali Venedik Karnavalı, göz kamaştıran maskeleri nedeniyle ilgi uyandırıyor. Her yıl bahar aylarında başlayan ve Paskalya'ya 40 gün kala biten bu festivalde balo düşlerinizi gizli bir kimlikle yaşarsınız. Efsaneye göre karnaval, Venedik Cumhuriyeti'nin zaferini izleyen 1162 yılında başlar ve Rönesans'ta resmiyet kazanır.[1] 17. yüzyılda ise bu karnaval Venedik'in dünyaca ünlü olmasını sağlayacaktır. [...]

Eski Mezopotamya Öyküleri – Gılgamış Destanı

Eski Mezopotamya Öyküleri – Gılgamış Destanı

Homeros'un Ilyada'sından 1500 yıl önce dünyanın ilk epik masalı yazılmıştı. Gılgamış Destanı, Uruklu bir kahraman olan Sümer Kralı Gılgamış'ı ve serüvenlerini anlatır. Bu epik masal, 1853 yılında Asur Kralı Asurbanipal'in kütüphanesindeki kalıntılar arasında bulunmuştur. 12 kil tablet üzerine çivi yazısıyla yazılıdır ve 3.000-3.300 yıl önceye tarihlenir. Gılgamış Destanı'ndan Tufan Tableti.Kaynak: British Museum. Masala göre Gılgamış [...]